ѡͧ ¨Øé ÈØ ºØ­àÅÕé§
    ¹Ô·Ò¹ËÔè§ËéÍ (Re-Produce), ¹Ô·Ò¹ËÔè§ËéÍÂÍÍÃìà¤ÊµÃÒ - The Orchestra of the firefly, 2551
    ¼ÙéË­Ô§·ÕèÍÂÒ¡¡Í´µÅÍ´ªÕÇÔµ, à»ÅÕ蹩ҡ - life in different angles, 2551
    à¢Õ¹ãËéà¸Í, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    àÃ×èͧµÅ¡ 2, àÃè¢Ò½ѹ, 2552
    àÃ×èͧµÅ¡ 3, àÃè¢Ò½ѹ, 2552
    àÃ×èͧµÅ¡?, àÃè¢Ò½ѹ, 2552

 

^ Ѻҹ

˹á l ǡѺ l ŧҹŧ l ŧҹ˹ѧ l ɳ l ش l ¡Ѻ l