ѡͧ »Ò¹ ¸¹¾Ã áÇ¡»ÃÐÂÙÃ
    ¤¹´¹µÃÕ, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    ¤×ÍÊÒÂãÂáËè§ÃÑ¡, à¾Å§¤Ø³¾ÃЪèÇÂ,
    ´éÇ´¹µÃÕ, à»ÅÕ蹩ҡ - life in different angles, 2551
    ¶Í¡éÒÇ˹Öè§, à»ÅÕ蹩ҡ - life in different angles, 2551
    ¹Ñè§Å§µÃ§·Õèà´ÔÁ, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    ¾ÕèªÒ·Õèáʹ´Õ, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    ÃÑ¡à¸Í·Õèà»ç¹à¸Í, à¾Å§»ÃСͺÀҾ¹µÃì & ÅФÃ, 2520
    ÃÑ¡à»ç¹´Ñ觵é¹äÁé, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    ÅÁãµé»Õ¡, à¾Å§»ÃСͺÀҾ¹µÃì & ÅФÃ, 2520
    ÊÒ¹éÓáË觤ÇÒÁËǧá˹á¼è¹´Ô¹, à¾Å§¤Ø³¾ÃЪèÇÂ,
    ËèǧËÒ, à¾Å§»ÃСͺÀҾ¹µÃì & ÅФÃ, 2520

 

^ Ѻҹ

˹á l ǡѺ l ŧҹŧ l ŧҹ˹ѧ l ɳ l ش l ¡Ѻ l